Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Rejestr zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Ochrona Danych Osobowych Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilamowicach w zakresie spraw administracji samorządowej 2021-01-04 10:05:19 Aktualizacja Tomasz Smolarski Inforamcja
Imienny wykaz głosowań radnych Imienny wykaz głosowań XXV/20 sesja RM 2020-12-30 10:51:39 Publikacja Tomasz Smolarski WYK/10/2020
Zarządzenia w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: Wykonywanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych... 2020-12-30 10:35:17 Publikacja Ewelina Koska 101/2020
Zarządzenia w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: Wykonywanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych... 2020-12-30 10:17:07 Aktualizacja Ewelina Koska 100/2020
Zarządzenia w sprawie; rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych znajdujących się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji... 2020-12-30 10:10:31 Aktualizacja Marzena Wieczorek 100/2020
Zamówienia publiczne - przetargi Wykonywanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych na terenie Gminy Wilamowice. 2020-12-30 10:10:31 Publikacja Marzena Wieczorek IS.271.3.14.2020
Zarządzenia w sprawie: rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych znajdujących się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji... 2020-12-30 09:57:11 Publikacja Ewelina Koska 100/2020
Zamówienia publiczne - przetargi Odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie Gminy Wilamowice. 2020-12-29 11:23:18 Aktualizacja Marzena Wieczorek IS.271.3.10.2020
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej PROTOKÓŁ NR XXVI/20 z sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2020 roku 2020-12-28 10:28:58 Publikacja Tomasz Smolarski XXVI/20
Imienny wykaz głosowań radnych Imienny wykaz głosowań XXVI/20 sesja RM 2020-12-28 10:28:58 Publikacja Tomasz Smolarski WYK/9/2020
Uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice 2020-12-28 10:23:38 Publikacja Tomasz Smolarski XXVII/207/20
Uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2020-12-28 10:00:40 Publikacja Tomasz Smolarski XXVII/190/20
Uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania 2020-12-28 10:00:40 Publikacja Tomasz Smolarski XXVII/191/20
Uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków do wynagrodzenia... 2020-12-28 10:00:40 Publikacja Tomasz Smolarski XXVII/192/20
Uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,... 2020-12-28 10:00:40 Publikacja Tomasz Smolarski XXVII/193/20
Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Wilamowice na lata 2021... 2020-12-28 10:00:40 Publikacja Tomasz Smolarski XXVII/194/20
Uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Wilamowice... 2020-12-28 10:00:40 Publikacja Tomasz Smolarski XXVII/195/20
Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/105/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku dotyczącej wieloletniego... 2020-12-28 10:00:40 Publikacja Tomasz Smolarski XXVII/196/20
Uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie... 2020-12-28 10:00:40 Publikacja Tomasz Smolarski XXVII/197/20
Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 2020-12-28 10:00:40 Publikacja Tomasz Smolarski XXVII/198/20