Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Rejestr zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Aktualny skład Rady Miejskiej Radny 2022-10-03 11:21:10 Aktualizacja Tomasz Smolarski RADA086
Rada Radny 2022-10-03 11:21:10 Aktualizacja Tomasz Smolarski RADA086
Aktualny skład Rady Miejskiej Radna 2022-10-03 11:21:10 Aktualizacja Tomasz Smolarski RADA088
Rada Radna 2022-10-03 11:21:10 Aktualizacja Tomasz Smolarski RADA088
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody oraz Komisji... 2022-10-03 11:21:10 Publikacja Tomasz Smolarski 10/22
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej PROTOKÓŁ NR L/22 z sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 31 sierpnia 2022 roku 2022-10-03 11:21:10 Publikacja Tomasz Smolarski L/22
Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice 2022-10-03 11:15:03 Publikacja Tomasz Smolarski LI/387/22
Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/192/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie Regulaminu określającego... 2022-10-03 11:15:03 Publikacja Tomasz Smolarski LI/388/22
Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-10-03 11:15:03 Publikacja Tomasz Smolarski LI/389/22
Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/303/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty... 2022-10-03 11:15:03 Publikacja Tomasz Smolarski LI/390/22
Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice 2022-10-03 11:15:03 Publikacja Tomasz Smolarski LI/391/22
Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 2022-10-03 11:15:03 Publikacja Tomasz Smolarski LI/392/22
Decyzje środowiskowe Obwieszczenia RDOŚ w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej... 2022-09-30 11:37:10 Publikacja Tomasz Smolarski DS/20/2022
Zadania publiczne wyniki konkursu 2022-09-29 13:27:47 Publikacja Elzbieta Merta OPZ003
Zamówienia publiczne - przetargi Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn. "Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice: ul. Cmentarna... 2022-09-29 09:29:37 Aktualizacja Marzena Wieczorek IS.271.3.16.2022
Zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu "Upowszechniania krajoznawstwa,... 2022-09-28 14:51:54 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek 86/2022
Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych... 2022-09-28 14:46:15 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek 85/2022
Zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu gruntów stanowiących własność Gminy Wilamowice 2022-09-28 09:42:03 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek 83/2022
Zarządzenia w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka... 2022-09-28 09:34:42 Aktualizacja Sabina Józefowicz-Dziubek 79/2022
Zarządzenia w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka... 2022-09-28 09:33:22 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek 79/2022