Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Rejestr zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż trzech pojazdów stanowiących mienie Gminy Wilamowice 2020-10-29 10:45:17 Publikacja Krzysztof Norymberczyk ZWIK/1/2020
Zarządzenia w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji po aktualizacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy... 2020-10-28 16:16:49 Publikacja Ewelina Koska 81/2020
Rekrutacja OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE BURMISTRZ WILAMOWIC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ISPEKTOR... 2020-10-27 13:35:58 Aktualizacja Tomasz Smolarski PRACA/UG/03/2020
Rekrutacja OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE BURMISTRZ WILAMOWIC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ISPEKTOR... 2020-10-27 13:26:20 Aktualizacja Tomasz Smolarski PRACA/UG/03/2020
Informacja z wykonania budżetu Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wilamowice za okres 01.01.2020 do 30.09.2020 2020-10-27 13:21:53 Publikacja Tomasz Smolarski INF4/2020
Rekrutacja OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE BURMISTRZ WILAMOWIC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ISPEKTOR... 2020-10-27 13:14:09 Publikacja Tomasz Smolarski PRACA/UG/03/2020
Zarządzenia w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilamowice, położonej w Wilamowicach... 2020-10-27 11:55:49 Publikacja Ewelina Koska 79/2020
Rb-Z Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III... 2020-10-26 08:33:51 Publikacja Tomasz Smolarski RbZ/3/2020
Rb-N Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - wg stanu na koniec III kwartału 2020... 2020-10-26 08:33:51 Publikacja Tomasz Smolarski Rb-N/3/2020
Rb-27s Rb-27S KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU... 2020-10-26 08:33:51 Publikacja Tomasz Smolarski Rb-27s/3/2020
Rb-28s Rb-28S KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku... 2020-10-26 08:33:51 Publikacja Tomasz Smolarski Rb28s/3/2020
Rb-NDS Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 września 2020 2020-10-26 08:33:51 Publikacja Tomasz Smolarski NDS/3/2020
Zamówienia publiczne - przetargi Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach – II etap. 2020-10-23 10:47:39 Aktualizacja Marzena Wieczorek IS.271.3.9.2020
Zamówienia publiczne - przetargi Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach – II etap. 2020-10-23 10:36:50 Aktualizacja Marzena Wieczorek IS.271.3.9.2020
Wydziały, referaty, oddziały Referat ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska (IS) 2020-10-22 15:19:08 Aktualizacja Tomasz Smolarski WYDZIAL008
Wydziały, referaty, oddziały Referat ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska (IS) 2020-10-22 15:17:11 Aktualizacja Tomasz Smolarski WYDZIAL008
Rekrutacja OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE BURMISTRZ WILAMOWIC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR/PODINSPEKTOR... 2020-10-22 14:26:52 Publikacja Tomasz Smolarski PRACA/UG/02/2020
Rekrutacja Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor Urzędu Stanu Cywilnego w urzędzie Gminy Wilamowice 2020-10-21 12:36:51 Aktualizacja Tomasz Smolarski PRACA/UG/01/2020
Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 28 października 2020 r., konsultacji... 2020-10-20 14:36:30 Publikacja Ewelina Koska 77/2020
Zarządzenia FN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2020 2020-10-20 14:31:53 Publikacja Ewelina Koska 17/Fn/2020