Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Rejestr zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego... 2023-01-27 09:10:22 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek 8/2023
Zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego... 2023-01-27 08:57:24 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek 7/2023
Zarządzenia w sprawie planu kontroli w latach 2023-2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie... 2023-01-27 08:44:25 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek 6/2023
Rekrutacja Nabór na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Dankowicach Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dankowicach... 2023-01-24 12:17:30 Publikacja Tomasz Smolarski PRACA/SP/01/2023
Decyzje środowiskowe Obwieszczenie Burmistrza Wilamowic o prowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania... 2023-01-24 11:21:04 Aktualizacja Tomasz Smolarski D-S/1/2023
Decyzje środowiskowe Obwieszczenie Burmistrza Wilamowic o prowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania... 2023-01-24 11:18:39 Aktualizacja Tomasz Smolarski D-S/1/2023
Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych... 2023-01-23 13:33:52 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek 5/2023
Zarządzenia w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Dankowice i Zasole Bielańskie 2023-01-20 14:12:54 Aktualizacja Sabina Józefowicz-Dziubek 2/2023
Zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym... 2023-01-20 13:53:36 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek 4/2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok. 2023-01-20 09:13:53 Publikacja Marzena Wieczorek Plan 2023r
Zarządzenia w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełnijącego do przedszkoli i szkół podstawowych... 2023-01-19 14:27:08 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek 3/2023
Imienny wykaz głosowań radnych Głosowanie imienne radnych na sesji w dniu 30 listopada 2022 r. 2023-01-19 14:23:24 Publikacja Tomasz Smolarski WYK/15/2022
Petycje do Rady Miejskiej Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności 2023-01-19 14:19:45 Publikacja Tomasz Smolarski I/P/2023
Decyzje środowiskowe Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 16 stycznia 2023 r., znak: OO.420.23.2022.EB.1... 2023-01-19 14:16:52 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek D-S/2/2023
Zarządzenia w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Dankowice i Zasole Bielańskie 2023-01-19 14:16:52 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek 2/2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień Plan postępowań ZWiK w Wilamowicach o udzielenie zamówień na 2023 rok 2023-01-19 10:24:04 Publikacja Krzysztof Norymberczyk Plan 2023r. – ZWIK
Wody Polskie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 04.01.2023 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.683.2022.KK dotyczące wszczęcia... 2023-01-18 12:22:34 Publikacja Tomasz Smolarski WD/2/2023
Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 30 listopada 2022r. konsultacji z... 2023-01-18 09:58:06 Aktualizacja Sabina Józefowicz-Dziubek 1/2023
Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 30 listopada 2022r. konsultacji z... 2023-01-18 08:11:03 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek 1/2023
Wybory Samorządowe uzupełniające Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Wilamowicach 2023-01-17 12:15:20 Publikacja Tomasz Smolarski Wyb/2/2023