Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Rejestr zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Rekrutacja OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIK ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY WILAMOWICE UL.... 2021-10-27 13:25:49 Aktualizacja Tomasz Smolarski PRACA/ZOSIP/02/2021
Zarządzenia w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez... 2021-10-27 12:33:13 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek 72/2021
Zarządzenia w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznoego... 2021-10-27 12:28:13 Aktualizacja Sabina Józefowicz-Dziubek 71/2021
Zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Wilamowice w warunkach zewnętrznego... 2021-10-27 12:25:56 Aktualizacja Sabina Józefowicz-Dziubek 95/2020
Zarządzenia w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznoego... 2021-10-27 12:25:56 Publikacja Sabina Józefowicz-Dziubek 71/2021
Zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Wilamowice w warunkach zewnętrznego... 2021-10-27 10:53:43 Publikacja Ewelina Koska 95/2020
Zarządzenia zmianiające zarządzenie w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Wilamowice w warunkach zewnętrznego... 2021-10-27 10:48:25 Aktualizacja Ewelina Koska 63/2020
Zarządzenia zmianiąjące zarządzenie w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Wilamowice w warunkach zewnętrznego... 2021-10-27 10:47:24 Aktualizacja Ewelina Koska 63/2020
Zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Wilamowice w warunkach zewnętrznego... 2021-10-27 10:46:33 Publikacja Ewelina Koska 63/2020
Zarządzenia w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego do wykonania prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r. na terenie... 2021-10-27 10:39:58 Publikacja Ewelina Koska 43/2020
Zarządzenia w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Wilamowicach 2021-10-27 10:33:07 Publikacja Ewelina Koska 42/2020
Zarządzenia w sprawie opracowanie "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Wilamowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa... 2021-10-27 09:58:24 Publikacja Ewelina Koska 41/2020
Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach... 2021-10-27 09:48:03 Publikacja Ewelina Koska 36/2020
Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach... 2021-10-27 09:38:03 Publikacja Ewelina Koska 35/2020
Zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu ''Upowszechnienia kultury... 2021-10-27 09:21:24 Publikacja Ewelina Koska 14/2020
Informacja z wykonania budżetu Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wilamowice za okres 01.01.2021 do 30.09.2021 2021-10-26 13:35:27 Publikacja Tomasz Smolarski INF4/2021
Rb-NDS Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 2021-10-26 13:35:27 Publikacja Tomasz Smolarski NDS/3/2021
Rb-27s Rb-27S KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU... 2021-10-26 13:35:27 Publikacja Tomasz Smolarski Rb-27s/3/2021
Rb-N Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - wg stanu na koniec III kwartału 2021... 2021-10-26 13:35:27 Publikacja Tomasz Smolarski Rb-N/3/2021
Rb-Z Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III... 2021-10-26 13:35:27 Publikacja Tomasz Smolarski RbZ/3/2021