Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Rejestr zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Wody Polskie Obwieszczenie Dyrekora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak GL.RUZ.4210.72.2021.AK z dn.... 2021-07-27 12:03:40 Publikacja Tomasz Smolarski WD/18/2021
Zarządzenia w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych... 2021-07-26 11:37:42 Publikacja Ewelina Koska 61/2021
Rb-NDS Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 CZERWCA 2021 2021-07-26 09:21:11 Publikacja Tomasz Smolarski SPW026
Rb-28s Rb-28S KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku... 2021-07-26 09:21:11 Publikacja Tomasz Smolarski Rb28s/2/2021
Rb-27s Rb-27S KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU... 2021-07-26 09:21:11 Publikacja Tomasz Smolarski Rb-27s/2/2021
Rb-Z Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału... 2021-07-26 09:21:11 Publikacja Tomasz Smolarski RbZ/2/2021
Rb-N Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - wg stanu na koniec II kwartału 2021... 2021-07-26 09:21:11 Publikacja Tomasz Smolarski Rb-N/2/2021
Informacja z wykonania budżetu Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wilamowice za okres 01.01.2021 do 30.06.2021 2021-07-26 09:21:11 Publikacja Tomasz Smolarski INF3/2021
Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia przed sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 28 lipca 2021r. konsultacji z organizacjami... 2021-07-20 14:59:23 Aktualizacja Ewelina Koska 62/2021
Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 28 lipca 2021r. konsultacji z organizacjami... 2021-07-20 14:56:48 Publikacja Ewelina Koska 62/2021
Wody Polskie Decyzja GL.RZT.70.10.2020 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wilamowice... 2021-07-19 10:51:55 Publikacja Tomasz Smolarski WD/17/2021
Zarządzenia FN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2021 2021-07-12 08:23:37 Publikacja Ewelina Koska 10/Fn/2021
Zarządzenia w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko... 2021-07-12 08:17:45 Publikacja Ewelina Koska 3a/2021
Decyzje środowiskowe Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4486S Harszówki... 2021-07-06 09:59:40 Publikacja Marcin Foks DS/01/2021
Zamówienia publiczne - przetargi Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych... 2021-06-28 14:34:38 Aktualizacja Marzena Wieczorek IS.271.3.7.2021
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej Protokołu z posiedzenia wspólnego Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska... 2021-06-28 13:14:02 Publikacja Tomasz Smolarski 13/21
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej Protokołu z posiedzenia wspólnego Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska... 2021-06-28 13:14:02 Publikacja Tomasz Smolarski 14/21
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej Protokół Nr XXXII/21 z sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 kwietnia 2021 roku 2021-06-28 13:12:19 Publikacja Tomasz Smolarski V/21
Imienny wykaz głosowań radnych Głosowanie imienne z dnia 30 kwietnia 2021 roku 2021-06-28 13:12:19 Publikacja Tomasz Smolarski WYK/5/2021
Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trawałych pozostających w użytkowaniu... 2021-06-28 10:46:51 Aktualizacja Ewelina Koska 56/2021