Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Rejestr zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zamówienia publiczne - przetargi Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią... 2021-04-23 14:41:06 Aktualizacja Krzysztof Norymberczyk ZWIK/ZP/2/2021
Zamówienia publiczne - przetargi Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią... 2021-04-23 11:33:21 Aktualizacja Krzysztof Norymberczyk ZWIK/ZP/2/2021
Zamówienia publiczne - przetargi Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią... 2021-04-23 11:09:51 Publikacja Tomasz Smolarski ZWIK/ZP/2/2021
Rb-28s Rb-28S KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku... 2021-04-23 11:09:51 Publikacja Tomasz Smolarski Rb28s/1/2021
Rb-27s Rb-27S KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU... 2021-04-23 11:09:51 Publikacja Tomasz Smolarski Rb-27s/1/2021
Rb-N Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku. 2021-04-23 11:09:51 Publikacja Tomasz Smolarski Rb-N/1/2021
Rb-Z Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału... 2021-04-23 11:09:51 Publikacja Tomasz Smolarski RbZ/1/2021
Rb-NDS Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 MARCA 2021 2021-04-23 11:09:51 Publikacja Tomasz Smolarski NDS/1/2021
Informacja z wykonania budżetu Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wilamowice za okres 01.01.2020 do 31.03.2021 2021-04-23 11:09:51 Publikacja Tomasz Smolarski INF1/2021
Inne Rejestr przedszkoli niepublicznych 2021-04-22 13:59:56 Aktualizacja Tomasz Smolarski Przedszkola
Inne Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2021-04-22 13:59:56 Aktualizacja Tomasz Smolarski Żłobki
Prowadzenie stałego rejestru wyborców Usunięcie Tomasz Smolarski REJESTR001
Inne Rejestr przedszkoli niepublicznych 2021-04-22 13:59:03 Aktualizacja Tomasz Smolarski Przedszkola
Inne Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2021-04-22 13:59:03 Aktualizacja Tomasz Smolarski Żłobki
Zamówienia publiczne - przetargi Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn. „Utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych... 2021-04-22 11:30:09 Publikacja Marzena Wieczorek IS.271.3.4.2021
Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 28 kwietnia 2021 r. konsultacji z... 2021-04-21 12:42:52 Publikacja Ewelina Koska 33/2021
Petycje do Rady Miejskiej Petycja w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/83/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30.10.2019 r. 2021-04-19 14:16:17 Publikacja Tomasz Smolarski II/P/2021
Zarządzenia w sprawie powołania składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym... 2021-04-19 10:34:55 Publikacja Ewelina Koska 32/2021
Jednostki oświatowe Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarzowicach 2021-04-16 11:56:35 Aktualizacja Marcin Foks JEDN012
Zarządzenia w sprawie powołania składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym... 2021-04-14 15:21:33 Publikacja Ewelina Koska 30/2021