Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Rejestr zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Uchwały UCHWAŁA NR LXIII/484/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz... 2023-07-31 12:59:33 Publikacja Tomasz Smolarski LXIII/484/23
Uchwały UCHWAŁA NR LXIII/485/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez... 2023-07-31 12:59:33 Publikacja Tomasz Smolarski LXIII/485/23
Uchwały UCHWAŁA NR LXIII/486/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych... 2023-07-31 12:59:33 Publikacja Tomasz Smolarski LXIII/486/23
Uchwały UCHWAŁA NR LXIII/487/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy... 2023-07-31 12:59:33 Publikacja Tomasz Smolarski LXIII/487/23
Uchwały UCHWAŁA NR LXIII/488/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy... 2023-07-31 12:59:33 Publikacja Tomasz Smolarski LXIII/488/23
Uchwały UCHWAŁA NR LXIII/489/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania... 2023-07-31 12:59:33 Publikacja Tomasz Smolarski LXIII/489/23
Uchwały Uchwała Nr LXIII/490/23 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej... 2023-07-31 12:59:33 Publikacja Tomasz Smolarski LXIII/490/23
Uchwały UCHWAŁA NR LXIII/491/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów... 2023-07-31 12:59:33 Publikacja Tomasz Smolarski LXIII/491/23
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska... 2023-07-28 09:17:42 Publikacja Tomasz Smolarski 7/23
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 6 czerwca 2023 r. 2023-07-28 09:17:42 Publikacja Tomasz Smolarski 8/23
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej Protokół Nr LXI/23 z sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 31 maja 2023 r. 2023-07-28 09:17:42 Publikacja Tomasz Smolarski LXI/23
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej Protokół Nr LXII/23 z sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 28 czerwca 2023 r. 2023-07-28 09:17:42 Publikacja Tomasz Smolarski LXII/23
Ogłoszenia Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO Etap III - dotyczy zezwolenia na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania otworu... 2023-07-28 09:13:15 Publikacja Tomasz Smolarski 14/OG/2023
Jednostki oświatowe Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Dankowicach 2023-07-27 14:37:26 Aktualizacja Tomasz Smolarski JEDN014
Władze miasta Sekretarz Gminy Wilamowice 2023-07-27 14:37:26 Aktualizacja Tomasz Smolarski ZARZAD005
Informacja z wykonania budżetu Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wilamowice za okres 01.01.2023 do 30.06.2023 2023-07-27 08:20:12 Publikacja Tomasz Smolarski INF3/2023
Zamówienia publiczne - przetargi Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych... 2023-07-26 11:14:32 Publikacja Marzena Wieczorek IS.271.3.15.2023
Ogłoszenia Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO Etap III - dotyczy dz. nr 1288 w Pisarzowicach Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO... 2023-07-25 10:01:36 Publikacja Tomasz Smolarski 13/OG/2023
Władze miasta Burmistrz Wilamowic 2023-07-24 13:51:21 Aktualizacja Tomasz Smolarski ZARZAD001
Rb-NDS Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 CZERWCA 2023 2023-07-24 12:03:36 Publikacja Tomasz Smolarski NDS/2/2023