Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Rejestr zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie... 2020-12-03 07:58:18 Publikacja Tomasz Smolarski XXVI/180/20
Uchwały w sprawie określenia na 2021 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących... 2020-12-03 07:58:18 Publikacja Tomasz Smolarski XXVI/181/20
Uchwały w sprawie określenia na rok 2021 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice 2020-12-03 07:58:18 Publikacja Tomasz Smolarski XXVI/182/20
Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Dankowice 2020-12-03 07:58:18 Publikacja Tomasz Smolarski XXVI/183/20
Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Zasole Bielańskie 2020-12-03 07:58:18 Publikacja Tomasz Smolarski XXVI/184/20
Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej planowanej przez PLAY inwestycji pod nazwą "Budowa stacji bazowej... 2020-12-03 07:58:18 Publikacja Tomasz Smolarski XXVI/185/20
Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej planowanej przez Orange Polska S.A. inwestycji pod nazwą "Budowa stacji... 2020-12-03 07:58:18 Publikacja Tomasz Smolarski XXVI/186/20
Uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wilamowice kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilamowice... 2020-12-03 07:58:18 Publikacja Tomasz Smolarski XXVI/187/20
Uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice 2020-12-03 07:58:18 Publikacja Tomasz Smolarski XXVI/188/20
Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020 2020-12-03 07:58:18 Publikacja Tomasz Smolarski XXVI/189/20
Aktualny skład Rady Miejskiej Przewodnicząca Rady Miejskiej 2020-12-02 15:56:05 Aktualizacja Tomasz Smolarski RADA080
Rada Przewodnicząca Rady Miejskiej 2020-12-02 15:56:05 Aktualizacja Tomasz Smolarski RADA080
Uchwały UCHWAŁA NR XXV/178/20 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 28 października 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej... 2020-12-02 13:50:45 Aktualizacja Tomasz Smolarski XXV/178/20
Uchwały UCHWAŁA NR XXV/178/20 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 28 października 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej... 2020-12-02 13:50:02 Aktualizacja Tomasz Smolarski XXV/178/20
Wody Polskie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego z dn. 17 listopada 2020 r.... 2020-12-02 13:10:19 Publikacja Tomasz Smolarski WD/9/2020
Wody Polskie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego z dn. 16 listopada 2020 r. 2020-12-02 13:10:19 Publikacja Tomasz Smolarski WD/10/2020
Zamówienia publiczne - przetargi Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Wilamowice. 2020-11-30 12:13:34 Publikacja Marzena Wieczorek IS.271.3.12.2020
Zarządzenia w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 84/2018 Burmistrza Wilamowic z dnia 12.12.2018r. dotyczącego: wprowadzenia Regulaminu Pracy... 2020-11-24 15:10:13 Publikacja Ewelina Koska 89/2020
Jednostki oświatowe Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi 2020-11-23 14:32:48 Aktualizacja Tomasz Smolarski JEDN013
Jednostki oświatowe Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi 2020-11-23 14:29:54 Aktualizacja Tomasz Smolarski JEDN013