Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały obowiązujące Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-03-27 Symbol:  VII/44/19
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice oraz granic ich obwodów
2019-03-27 Symbol:  VII/43/19
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wilamowice publicznych przedszkoli
2019-02-27 Symbol:  VI/42/19
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019
2019-02-27 Symbol:  VI/41/19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2019-02-27 Symbol:  VI/40/19
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2019-02-27 Symbol:  VI/39/19
w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019-02-27 Symbol:  VI/38/19
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilamowice
2019-02-27 Symbol:  VI/37/19
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2019-02-27 Symbol:  VI/36/19
sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pt.: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap III rok 2019” w wysokości 200.000,00 zł
2019-01-30 Symbol:  V/35/19
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019
2019-01-30 Symbol:  V/34/19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2019-01-16 Symbol:  IV/33/19
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. opłat oraz specjalności i form dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
2019-01-16 Symbol:  IV/32/19
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2019
2019-01-16 Symbol:  IV/31/19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2019-01-16 Symbol:  IV/30/19
w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2019 rok

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4939947 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony