Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały obowiązujące Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-05-29 Symbol:  IX/59/19
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019
2019-05-29 Symbol:  IX/58/19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2019-05-29 Symbol:  IX/57/19
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach zbadania zasadności zarzutów zawartych w proteście wyborczym dotyczącym wyboru w dniu 19 maja 2019 roku Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice, wniesionym w dniu 22 maja 2019 roku
2019-05-29 Symbol:  IX/56/19
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego w 2019 r. w celu "Przebudowy drogi powiatowej 4488 S Stara Wieś – Wilamowice – Hecznarowice - Kęty"
2019-05-29 Symbol:  IX/55/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wieś
2019-05-29 Symbol:  IX/54/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice
2019-04-17 Symbol:  VIII/53/19
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019
2019-04-17 Symbol:  VIII/52/19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2019-04-17 Symbol:  VIII/51/19
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/222/08 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej
2019-04-17 Symbol:  VIII/50/19
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Wilamowicach
2019-04-17 Symbol:  VIII/49/19
w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi I podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2019-03-27 Symbol:  VII/48/19
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Rejonowego Bielsko – Biała Północ w Bielsku – Białej z dnia 1 marca 2019 roku na uchwałę Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 listopada 2013 roku, Nr XXXIX/355/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wilamowice
2019-03-27 Symbol:  VII/47/19
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019
2019-03-27 Symbol:  VII/46/19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2019-03-27 Symbol:  VII/45/19
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 689/2, położonej w Hecznarowicach

Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4939811 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony