Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Przetargi nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały obowiązujące Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-09-27 Symbol:  XXXIX/320/17
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017
2017-09-27 Symbol:  XXXIX/319/17
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2017-09-27 Symbol:  XXXIX/318/17
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice
2017-08-23 Symbol:  XXXVIII/317/17
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wilamowice
2017-08-23 Symbol:  XXXVIII/316/17
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wilamowice
2017-08-23 Symbol:  XXXVIII/315/17
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017
2017-08-23 Symbol:  XXXVIII/314/17
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2017-08-23 Symbol:  XXXVIII/313/17
w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie termomodernizacji budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ulicy Bielskiej w Pisarzowicach” w wysokości 300.000,00 zł.
2017-08-23 Symbol:  XXXVIII/312/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/299/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilamowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017-08-23 Symbol:  XXXVIII/311/17
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wilamowice, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017-08-23 Symbol:  XXXVIII/310/17
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017-08-23 Symbol:  XXXVIII/309/17
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice
2017-08-23 Symbol:  XXXVIII/308/17
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bielskim na wykonanie remontu chodników w ciągu dróg powiatowych: ul. Dolnej oraz ul. Starowiejskich w Starej Wsi.
2017-08-23 Symbol:  XXXVIII/307/17
w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Czechowice-Dziedzice dotyczącego powierzenia przez Gminę Wilamowice Gminie Czechowice – Dziedzice zadania w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wilamowice
2017-08-23 Symbol:  XXXVIII/306/17
w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Wilamowice do roku 2025"

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4077035 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony