Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Przetargi nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zamówienia Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2018
   Rok 2017
   Rok 2016
   Rok 2012
   Rok 2011
2018-12-04 Symbol:  ZP/19A/2018
Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych
2018-11-09 Symbol:  ZP/19/2018
Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu: "Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice”.
2018-10-31 Symbol:  ZP/18/2018
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim
2018-10-31 Symbol:  ZP/17/2018
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych, przystanków komunikacyjnych oraz cmentarzy na terenie Gminy Wilamowice.
2018-10-05 Symbol:  ZP/16/2018
Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu: "Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice”.
2018-09-25 Symbol:  M-GOK/ZP/2/2018
Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach – poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców”.
2018-08-30 Symbol:  ZP/15/2018
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Wilamowice.
2018-08-07 Symbol:  ZP/14/2018
Remont drogi gminnej ul. Społecznej w Starej Wsi.
2018-08-07 Symbol:  ZP/13/2018
Remont drogi gminnej ul. Zaolziańskiej w Dankowicach w km 0+000 do 0+674,41.
2018-08-01 Symbol:  ZP/12/2018
Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice.
2018-07-04 Symbol:  ZP/11/2018
Utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wilamowice.
2018-07-03 Symbol:  ZP/10/2018
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 03.09.2018r do 31.08.2019r.
2018-07-02 Symbol:  ZP/9A/2018
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Granicznej w Wilamowicach
2018-06-27 Symbol:  ZP/9/2018
Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Hecznarowicach na potrzeby oddziału przedszkola.
2018-06-21 Symbol:  ZP/8/2018
Remont drogi gminnej ul. Starowiejskiej w Pisarzowicach w km 0+000 do 0+815.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4455960 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony