Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Władze miasta Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
 
Burmistrz Wilamowic
mgr Marian Trela - zdjęcie portretowe
mgr Marian Trela


Kontakt
Telefon
(33) 8129-434
Fax
(33) 8129-431
Dyżury
W godzinach pracy
Urzędu Gminy
Kompetencje
1. Burmistrz wykonuje Uchwały Rady Miejskiej i zadania
   Gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
   1) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
   2) Określenie sposobu wykonywania uchwał.
   3) Gospodarowanie mieniem komunalnym.
   4) Wykonywanie budżetu.
   5) Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
       organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych Gminy Burmistrz podlega wyłącznie
    Radzie Miejskiej.
Opis
Mieszkaniec Pisarzowic, urodzony w 1955r., wykształcenie wyższe ekonomiczne, żonaty, dwoje dzieci.
W I kadencji V-ce Burmistrz, a w II, III i IV kadencji Burmistrz Gminy Wilamowice (w bezpośrednich wyborach w 2002 na urząd burmistrza gminy Marian Trela uzyskał poparcie 85% wyborców), V-ce Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku – Białej w I kadencji, członek Komitetu Sterującego Programu Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach „INICJATYWA II”. Prezes Lokalnej Grupy Działania i członek Lokalnej Grupy Rybackiej w powiecie bielskim.

Okres sprawowania funkcji Burmistrza Gminy Wilamowice obfitował w liczne działania i sukcesy, które pozytywnie wpłynęły na poprawę życia mieszkańców gminy.
Do najważniejszych sukcesów zaliczyć można:
- nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich,
- nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zagospodarowania odpadów na terenach wiejskich,
- IV miejsce w rankingu Wspólnoty w zakresie optymalizacji sieci szkół za rok 2002,
- II miejsce w rankingu Wspólnoty w zakresie sukcesu infrastrukturalnego za rok 2002,
- XXI miejsce w rankingu Wspólnoty w zakresie „Sukces mijającej kadencji 1998 – 2002”,
- TYTUŁ Europejczyk Roku 2005 nadany Burmistrzowi Marianowi Treli przez Monitor Unii Europejskiej oraz Kapitułę Tytułu „Europejczyka Roku”- maj 2006
- wykorzystanie środków z funduszów pomocniczych PHARE, SAPARD, PHARE – Inred, NFOŚiGW, Ekofunduszu, WFOŚ, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
- opracowanie strategii rozwoju Gminy Wilamowice,
- program ochrony środowiska,
- dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
- wydanie Monografii Gminy Wilamowice, zachowanie języka wilamowickiego,
- ograniczenie emisji spalin poprzez modernizację kotłowni we wszystkich obiektach oświatowych i komunalnych,
- rozwój infrastruktury:
    - sieć wodociągowa – 98% gminy
    - sieć kanalizacyjna – 150 km sieci i 3 oczyszczalnie ścieków
    - sieć elektryczna, gazowa, telefoniczna w 100 %
    - baza sportowa
    - międzygminne wysypisko odpadów komunalnych
    - wybudowanie 3 sal gimnastycznych w Pisarzowicach, Hecznarowicach i Starej Wsi
- współpraca zagraniczna
- promocja gminy w kraju i za granicą
Pliki
Aneks do o.m. za rok 2002 *.pdf55,35 kB
Informacje o osobie Burmistrza *.doc15,50 kB
Informacje o osobie Burmistrza *.pdf29,94 kB
Informacje o osobie Burmistrza, HTML5,44 kB
Oświadczenie majątkowe na 2006-08-18 *.pdf406,47 kB
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2006 *.pdf343,13 kB
Oświadczenie majątkowe za rok 2002 *.pdf350,34 kB
Oświadczenie majątkowe za rok 2003 *.pdf397,63 kB
Oświadczenie majątkowe za rok 2004 *.pdf359,59 kB
Oświadczenie majątkowe za rok 2005 *.pdf471,31 kB
Oświadczenie majątkowe za rok 2006 *.pdf390,53 kB
Oświadczenie majątkowe za rok 2007 *.pdf731,08 kB
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 *.pdf294,14 kB
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 *.pdf936,88 kB
Oświadczenie majątkowe - zakończenie kadencji 2010 *.pdf1,05 MB
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 *.pdf1,50 MB
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 *.pdf135,24 kB
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 *.pdf1,50 MB
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 *.pdf1,67 MB
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 *.pdf1,64 MB
Oświadczenie majątkowe - zakończenie kadencji 2014 *.pdf1,30 MB
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 *.pdf 1,37 MB
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 *.pdf2,57 MB
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 *.pdf919,56 kB
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 *.pdf177,99 kB
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 *.pdf647,49 kB
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 *.pdf1,29 MB
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2018-2023 *.pdf2,43 MB
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 *.pdf1,12 MB


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychZ załączonego oświadczenia majątkowego wyłączono następujące dane osobowe: adres zamieszkania i położenia posiadłości
Podstawa prawnaWyłączenia danych dokonano zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
Osoba wyłączającaMarcin Foks
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 27 czerwca 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 4859314 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony