Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Ogłoszenia / Archiwum ogłoszeń i zawiadomień

2005-07-29
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nie zabudowanej
Burmistrz Wilamowic ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej, nie zabudowanej, stanowiącej  własność Gminy Wilamowice:
nieruchomość gruntowa położona w Wilamowicach przy ul. Spacerowej, zapisana w księdze  wieczystej  nr 91646 prowadzonej przez Sąd  Rejonowy w Bielsku - Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych:
działka nr 2639/1 o  powierzchni 1380 m2 -  cena wywoławcza 13.000 zł - wysokość wadium: 1.300 zł
Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice, obejmującym miasto Wilamowice położona jest w terenach oznaczonych symbolem "M 1 - tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami".
Dojazd do działki drogą gruntową. Sieci: elektryczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna znajdują się w odległości ok. 200m. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia  2005r. o godz.1530 w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1 (sala nr 1).
2. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.
3. Wadium należy wpłacić gotówką do dnia  25 sierpnia  2005r. w kasie Urzędu Gminy.
4. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
6. Ustaloną w wyniku przetargu cenę sprzedaży należy wpłacić w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
7. Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
8. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy (pok. nr 21 i 22, tel.81-29-457, 81-29-459).

Burmistrz Wilamowic może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegóły publikacji