Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Ogłoszenia / Archiwum ogłoszeń i zawiadomień

05-01-28
OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Burmistrz Wilamowic ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, nie zabudowanych , stanowiących  własność Gminy Wilamowice:

nieruchomości gruntowe położone w Wilamowicach przy ul. Spacerowej, zapisane w księdze  wieczystej  nr 91646 prowadzonej przez Sąd  Rejonowy w Bielsku - Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych:
działka nr 2639/1 o  powierzchni 1380 m2 -  cena wywoławcza 13.080 zł - wysokość wadium: 1.310 zł
działka nr 2639/2 o powierzchni 1325 m2 -  cena wywoławcza 12.554 zł  - wysokość wadium: 1.260 zł

Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice, obejmującym miasto Wilamowice położone są w terenach oznaczonych symbolem "M 1 - tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami".
Dojazd do działek drogą gruntową.
Sieci: elektryczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna znajdują się w odległości ok. 200m.

1. Przetargi odbędą się w dniu 9 marca  2005r. o godz.1530 w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1 (sala nr 1).
2. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.
3. Wadium należy wpłacić gotówką do dnia  2 marca  2005r. w kasie Urzędu Gminy.
4. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
6. Ustaloną w wyniku przetargu cenę sprzedaży należy wpłacić w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
7. Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
8. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy (pok. nr 21 i 22, tel.8457-346 wew.21, 24).

Burmistrz Wilamowic może odwołać ogłoszone przetargi z uzasadnionej przyczyny.
Szczegóły publikacji