Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Ogłoszenia / Archiwum ogłoszeń i zawiadomień

04-12-14
ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Na podstawie § 22 punkt 2 Statutu Gminy Wilamowice ( uchwała Nr VI/46/2003  RM Wilamowice z dnia 12 marca 2003 roku ), zwołuję posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  Rady Miejskiej w  Wilamowicach , na dzień 21 grudnia 2004r , godz. 14 , w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1 ( sala nr 1 - parter).

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podsumowanie wyników sportowych LKS w 2004r.
4. Wręczenie wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2004r.
5. Dyskusja nad wynikami sportowymi w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach.
6. Zakończenie.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ).

                                                                                              Przew. Komisji ds. SOKZ i S
                                                                                                        Andrzej Sadlok
Zaproszeni:
Burmistrz Wilamowic,  
Przew. i Wiceprzew. RM.  
Prezesi LKS
Dyr. Szkół Podst.
Dyr. Gimn.
Sołtysi
Szczegóły publikacji