Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Komisja Planowania, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody
Skład  
   1. Faruga Stanisław    – Członek Komisji
   2. Jekiełek Marek      – Członek Komisji
   3. Kudłacik Stanisława – Członek Komisji
   4. Norymberczyk Jerzy – Przewodniczący Komisji
   5. Rogala Rafał          – Członek Komisji
   6. Sztafiński Michał     – Zastępca Przewodniczącego Komisji

 
Zadania Zgodnie ze Statutem Gminy Wilamowice zakres zadań Komisji Planowania, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody obejmuje:

1) opiniowanie projektu budżetu Gminy,
2) analizowanie realizacji budżetu Gminy,
3) opiniowanie projektów zmian w budżecie Gminy, propozycji podziału środków z nadwyżki budżetowej, podziału środków z ponadplanowych dochodów i innych źródeł,
4) planowanie inwestycji gminnych,
5) opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów planów miejscowych,
6) wydawanie opinii w sprawie przekazania do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym Gminy mienia komunalnego,
7) opiniowanie zasadności przystępowania Gminy do związków, stowarzyszeń, spółek itp.,
8) utrzymywanie kontaktów z organizacjami oraz instytucjami wspierającymi rozwój inicjatyw gospodarczych,
9) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Opis Komisja Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody została powołana Uchwałą Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Miejskiej w Wilamowicach na kadencję w latach 2018 - 2023.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-01-09 11:23:38
Data utworzenia 2004-01-26
Data udostępnienia 2004-01-26 14:39:13
Osoba odpowiedzialna Ewa Smolarska
Udostępnił Tomasz Smolarski