Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Komisja Rewizyjna
Skład 1. Cebrat Kazimierz  – Przewodniczący Komisji
2. Grzech Bogdan  – Członek Komisji
3. Sztafiński Jan   – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Zadania Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę.

Celem działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest:
1) przedstawienie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy,
2) zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
1) rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego,
2) ustalanie nieprawidłowości i uchybień.
Opis Komisja Rewizyjna została powołana Uchwałą Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach na kadencję w latach 2018 - 2023.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-01-09 11:23:38
Data utworzenia 2004-01-26
Data udostępnienia 2004-01-26 14:39:12
Osoba odpowiedzialna Ewa Smolarska
Udostępnił Tomasz Smolarski