Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Wydział Spraw Gospodarczych (Archiwalny)
Adres ul. Rynek 1
43-330 Wilamowice
Kontakt
Telefony
33 8129-430 (sekretariat Urzędu Gminy)
33 8129-432 (sekretariat Urzędu Gminy)
Fax
33 8129-431 (sekretariat Urzędu Gminy)
Kazimiera Gabryś

Piętro 2, pokój nr  22
Nr tel.:  33 8129-457
Kierownik SG
Zadania Do zadań  Wydziału Spraw Gospodarczych należy:

1. Opracowywanie i wdrażanie strategicznych dokumentów  gminy,
2. Sporządzanie  miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego
3. Pozyskiwanie  środków  zewnętrznych na realizację projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych,
4. Realizacja inwestycji  budynków i obiektów komunalnych, dróg gminnych i wewnętrznych, urządzeń sportowo- rekreacyjnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągów i oświetlenia ulicznego,
5. Utrzymanie czystości i porządku w gminie,
6. Utrzymanie zieleni,
7. Gospodarowanie odpadami,
8. Przygotowywanie i przeprowadzanie  procedur zamówień publicznych,
9. Opracowywanie i realizowanie gminnego programu ochrony środowiska,
10. Regulowanie  stanów prawnych nieruchomości na rzecz gminy,
11. Opiniowanie  i zatwierdzanie podziałów nieruchomości,
12. Prowadzenie ewidencji   i ochrona zabytków,
13. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów,
14. Tworzenie i aktualizowanie gminnego zasobu nieruchomości,
15. Gospodarowanie mieniem komunalnym,
16. Prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącą eksploatacją  budynków komunalnych,
17. Prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem  dróg i mostów,
18. Prowadzenie spraw  związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
19. Ubezpieczanie budynków komunalnych, obiektów i urządzeń sportowych, dróg i cmentarzy,
20. Prowadzenie  spraw ewidencji działalności gospodarczej,
21. Nadawanie nazw ulic,   numeracji nieruchomości i budynków,
22. Opieka nad zwierzętami  bezdomnymi,
23.  Rolnictwo  i hodowla zwierząt,
24.  Łowiectwo  i pszczelarstwo,  
25. Oświetlenie uliczne dróg i placów,    
26. Zapewnienie mieszkańcom komunikacji autobusowej i utrzymanie przystanków autobusowych,              
27. Współpraca ze Spółkami Wodnymi działającymi na terenie Gminy,Opis Opis wydziału
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-02-26 15:05:45
Data utworzenia 2004-03-03
Data udostępnienia 2004-03-03 11:20:16
Osoba odpowiedzialna Marcin Foks
Udostępnił Tomasz Smolarski