Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Referat ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska (IS)
Adres Rynek 1
43-330 Wilmowice
Kontakt
Telefon
33 8129-430 (sekretariat Urzędu Gminy)
33 8129-432 (sekretariat Urzędu Gminy)
Fax
33 8129-431 (sekretariat Urzędu Gminy)
Szymon Klimczak

Piętro 2, pokój nr  13
Nr tel.:  33 8129-445
Kierownik Referatu

Prowadzi sprawy:
- inwestycji.
Łukasz Pustelnik
Nr tel.: 33 8129-466


Piętro 1, pokój nr 9
Prowadzi sprawy:
- utrzymania czystości i porządku w Gminie,
- gospodarki odpadami.

Agnieszka Kuczmierczyk
Nr tel.: 33 8129-444


Marzena Wieczorek
Nr tel.: 33 8129-467


Piętro 2, pokój nr  19
Prowadzi sprawy:
- pozyskiwania  środków  zewnętrznych na realizację projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych,
- opracowywania i wdrażania dokumentów strategicznych gminy,
- przygotowywania i aktualizowania  danych w Krajowym  Programie Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych


Prowadzi sprawy:
- zamówień  publicznych,
- utrzymania czystości i porządku  w gminie w zakresie gospodarki ściekowej
Anna Czesak
Nr tel.: 33 8129-454


 Paulina Kulińska - Pawlikowska
Nr tel.: 33 8129-454Piętro 1, pokój nr  19

Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3
Prowadzi sprawy:
- ewidencji działalności gospodarczej,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- rolnictwa,
- łowiectwa.

   
Prowadzi sprawy:
- procedur środowiskowych,
- utrzymania zieleni,
- wydawania zezwoleń na usuwanie  drzew i krzewów,
- gospodarki wodnej,
- bezdomnych  zwierząt.
Renata Kuder

Nr tel.: 33 8129-465
I piętro - pok. nr 19

Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3,

- w zakresie ochrony powietrza, w tym związanych z obsługą Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze",
- w zakresie ochrony wód,
- w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie
Zadania Do zadań Referatu ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska należy:

1. Opracowywanie i wdrażanie strategicznych dokumentów  gminy,
2. Realizacja inwestycji gminnych
3. Pozyskiwanie  środków  zewnętrznych na realizację projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych,
4. Utrzymanie czystości i porządku w gminie,
5. Utrzymanie zieleni,
6. Gospodarowanie odpadami,
7. Przygotowywanie i przeprowadzanie  procedur zamówień publicznych,
8. Opracowywanie i realizowanie gminnego programu ochrony środowiska,
9. Prowadzenie  spraw ewidencji działalności gospodarczej,
10. Opieka nad zwierzętami  bezdomnymi,
11.  Rolnictwo  i hodowla zwierząt,
12.  Łowiectwo  i pszczelarstwo,  
13. Współpraca ze Spółkami Wodnymi działającymi na terenie Gminy,
Opis Opis wydziału
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-05-12 08:06:22
Data utworzenia 2020-01-02
Data udostępnienia 2020-01-02 11:38:12
Osoba odpowiedzialna Szymon Klimczak
Udostępnił Tomasz Smolarski