Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Referat ds. Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego (GM)
Adres Rynek 1
43-330 Wilamowice
Kontakt
Telefon
33 8129-430 (sekretariat Urzędu Gminy)
33 8129-432 (sekretariat Urzędu Gminy)
Fax
33 8129-431 (sekretariat Urzędu Gminy)
Grzegorz Norymberczyk

Piętro 2, pokój nr  22
Nr tel.:  33 8129-457
Kierownik Referatu

Prowadzi sprawy:
- bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych,
Aleksandra Carbol
Nr tel.: 33 8129-455

Nina Kostka
Nr tel.: 33 8129-455


Piętro 2, pokój nr 20
Prowadzi sprawy:
w zakresie planowania przestrzennego, w tym:
- sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego
 oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu terenu,
- podziałów nieruchomości,
- opłat planistycznych,Prowadzi sprawy:
- wydawania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
-  ewidencji i ochrony zabytków,
-  uzgadniania lokalizacji obiektów budowlanych  i urządzeń w pasach drogowych,
-  zajęcie pasa drogowego,
- numeracji budynków i nadawania nazw ulic,
Iwona Danek
Nr tel.: 33 8129-458

   
     
Tomasz Mynarski
Nr tel.: 33 8129-458


         

Michał Kachel
Nr tel.: 33 8129-458
Piętro 2, pokój nr  21
Prowadzi sprawy:
w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym w tym:
- regulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz gminy (m.in.: wykup, sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa itp.),
- rozgraniczania nieruchomości.Prowadzi sprawy:
- gospodarki komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
- bieżącej eksploatacji budynków i obiektów  komunalnych,
- komunikacji autobusowej i utrzymania wiat przystankowych,Prowadzi sprawy:
- ewidencji dróg i mostów
- remontów i  bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych,
- oświetlenia ulicznego.


Zadania  Do zadań  Referatu ds. Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego należy:

1. Opracowywanie i wdrażanie strategicznych dokumentów gminy,
2. Sporządzanie  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
3. Realizacja remontów budynków i obiektów komunalnych, dróg gminnych i wewnętrznych, urządzeń sportowo- rekreacyjnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągów i oświetlenia ulicznego,
4. Regulowanie  stanów prawnych nieruchomości na rzecz gminy,
5. Opiniowanie  i zatwierdzanie podziałów nieruchomości,
6. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów,
7. Tworzenie i aktualizowanie gminnego zasobu nieruchomości,
8. Gospodarowanie mieniem komunalnym,
9. Prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącą eksploatacją  budynków komunalnych,
10. Prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem  dróg i mostów,
11. Prowadzenie spraw  związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
12. Ubezpieczanie budynków komunalnych, obiektów i urządzeń sportowych, dróg i cmentarzy,
13. Nadawanie nazw ulic,   numeracji nieruchomości i budynków,
14. Oświetlenie uliczne dróg i placów,    
15. Zapewnienie mieszkańcom komunikacji autobusowej i utrzymanie przystanków autobusowych,              
16. Współpraca ze Spółkami Wodnymi działającymi na terenie Gminy,
Opis Opis wydziału
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-05-23 09:16:59
Data utworzenia 2020-01-02
Data udostępnienia 2020-01-02 11:17:10
Osoba odpowiedzialna Grzegorz Normyberczyk
Udostępnił Tomasz Smolarski