Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Burmistrz Wilamowic
mgr Marian Trela - zdjęcie portretowe
mgr Marian Trela
Kontakt
Telefon
(33) 8129-434
Fax
(33) 8129-431
Dyżury
W godzinach pracy
Urzędu Gminy
Kompetencje 1. Burmistrz wykonuje Uchwały Rady Miejskiej i zadania
   Gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
   1) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
   2) Określenie sposobu wykonywania uchwał.
   3) Gospodarowanie mieniem komunalnym.
   4) Wykonywanie budżetu.
   5) Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
       organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych Gminy Burmistrz podlega wyłącznie
    Radzie Miejskiej.
Opis Mieszkaniec Pisarzowic, urodzony w 1955r., wykształcenie wyższe ekonomiczne, żonaty, dwoje dzieci.
W I kadencji V-ce Burmistrz, a w II, III i IV kadencji Burmistrz Gminy Wilamowice (w bezpośrednich wyborach w 2002 na urząd burmistrza gminy Marian Trela uzyskał poparcie 85% wyborców), V-ce Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku – Białej w I kadencji, członek Komitetu Sterującego Programu Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach „INICJATYWA II”. Prezes Lokalnej Grupy Działania i członek Lokalnej Grupy Rybackiej w powiecie bielskim.

Okres sprawowania funkcji Burmistrza Gminy Wilamowice obfitował w liczne działania i sukcesy, które pozytywnie wpłynęły na poprawę życia mieszkańców gminy.
Do najważniejszych sukcesów zaliczyć można:
- nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich,
- nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zagospodarowania odpadów na terenach wiejskich,
- IV miejsce w rankingu Wspólnoty w zakresie optymalizacji sieci szkół za rok 2002,
- II miejsce w rankingu Wspólnoty w zakresie sukcesu infrastrukturalnego za rok 2002,
- XXI miejsce w rankingu Wspólnoty w zakresie „Sukces mijającej kadencji 1998 – 2002”,
- TYTUŁ Europejczyk Roku 2005 nadany Burmistrzowi Marianowi Treli przez Monitor Unii Europejskiej oraz Kapitułę Tytułu „Europejczyka Roku”- maj 2006
- wykorzystanie środków z funduszów pomocniczych PHARE, SAPARD, PHARE – Inred, NFOŚiGW, Ekofunduszu, WFOŚ, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
- opracowanie strategii rozwoju Gminy Wilamowice,
- program ochrony środowiska,
- dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
- wydanie Monografii Gminy Wilamowice, zachowanie języka wilamowickiego,
- ograniczenie emisji spalin poprzez modernizację kotłowni we wszystkich obiektach oświatowych i komunalnych,
- rozwój infrastruktury:
    - sieć wodociągowa – 98% gminy
    - sieć kanalizacyjna – 150 km sieci i 3 oczyszczalnie ścieków
    - sieć elektryczna, gazowa, telefoniczna w 100 %
    - baza sportowa
    - międzygminne wysypisko odpadów komunalnych
    - wybudowanie 3 sal gimnastycznych w Pisarzowicach, Hecznarowicach i Starej Wsi
- współpraca zagraniczna
- promocja gminy w kraju i za granicą
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Z załączonego oświadczenia majątkowego wyłączono następujące dane osobowe: adres zamieszkania i położenia posiadłości
Podstawa prawna Wyłączenia danych dokonano zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
Osoba wyłączająca Marcin Foks
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-07-24 13:51:22
Data utworzenia 2004-01-20
Data udostępnienia 2004-01-20 11:46:03
Osoba odpowiedzialna Marcin Foks
Udostępnił Tomasz Smolarski