Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ochrona Danych Osobowych Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Informacja o monitoringu wizyjnym na terenie Urzędu Gminy w Wilamowicach

Opis
MONITORING W URZĘDZIE GMINY Administratorem danych rejestrowanych przez monitoring jest Burmistrz Gminy Wilamowice z siedzibą w Wilamowicach, przy ul. Rynek 1. Monitoringiem objęty jest: Budynek Urzędu Gminy oraz jego otoczenie, ul. Rynek 1, 43-300 Wilamowice (parking, wejścia do budynku, chodnik przed budynkiem); Budynek Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Gminie Wilamowice, Rada Miejska, ul. Paderewskiego 3, 43-300 Wilamowice (wejście do budynku). Szczegółowe informacje o monitoringu oraz przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz na stronie internetowej www.wilamowice.pl. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRATOR DANYCH Administratorem danych (wizerunek osób) jest Burmistrz Wilamowic, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: pisemnie na adres Urząd Gminy w Wilamowicach; na adres poczty elektronicznej: iodo@wilamowice.pl. CEL PRZETWARZANIA DANYCH Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu: zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej; zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH Dane są przetwarzane na podstawie: Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. ODBIORCY DANYCH Z MONITORINGU Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH WIZERUNEK ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich. Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo do ograniczenia przetwarzania. Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. INFORAMCJE O ZAUMOTYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.

Miejsce
Urząd Gminy Wilamowice
Informacja
Tel: 33 8129430
Wymagane dokumenty
Brak
Tryb odwoławczy
Brak
Uwagi
Brak
Pliki

Osoba odpowiedzialnaAndrzej Kołtun
Data utworzenia21 czerwca 2019
UdostępniłTomasz Smolarski
Data udostępnienia21 czerwca 2019

    Data ost. zmiany: 24 lipca 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 4859409 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony