Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Archiwum ogłoszeń i zawiadomień Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
04-12-14
ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Na podstawie § 22 punkt 2 Statutu Gminy Wilamowice ( uchwała Nr VI/46/2003  RM Wilamowice z dnia 12 marca 2003 roku ), zwołuję posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  Rady Miejskiej w  Wilamowicach , na dzień 21 grudnia 2004r , godz. 14 , w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1 ( sala nr 1 - parter).

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podsumowanie wyników sportowych LKS w 2004r.
4. Wręczenie wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2004r.
5. Dyskusja nad wynikami sportowymi w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach.
6. Zakończenie.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ).

                                                                                              Przew. Komisji ds. SOKZ i S
                                                                                                        Andrzej Sadlok
Zaproszeni:
Burmistrz Wilamowic,  
Przew. i Wiceprzew. RM.  
Prezesi LKS
Dyr. Szkół Podst.
Dyr. Gimn.
Sołtysi
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 17 lipca 2012
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 4942043 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony