Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydział Spraw Gospodarczych Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Ewidencja działalności gospodarczej – wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, likwidacja

Opis
Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999r. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) w związku z art. 66 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1808 z późn. zm.)

Miejsce
Urząd Gminy w Wilamowicach
43-330 Wilamowice
ul. Rynek 1

Wydział Spraw Gospodarczych
2 piętro, pokój nr 19
Informacja
Tel: (33) 812 94 54
Fax: (33) 812 94 31
Wymagane dokumenty
Wniosek zintegrowany CEIDG-1
Termin załatwienia sprawy
Organ ewidencyjny niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz przesyła go( nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu)  do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu statystycznego, ZUS lub KRUS i urzędu skarbowego. Dotyczy to również zgłoszeń o zmianach we wpisie, zawieszeniu, wznowieniu oraz likwidacji działalności gospodarczej.
Opłaty
Z dniem 31 marca 2009 r. wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
Tryb odwoławczy
-
Uwagi
Zgodnie z ustawą nowelizującą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97 ), od dnia 31 marca 2009 r. znowelizowane przepisy prawa o działalności gospodarczej   wprowadzają   uproszczoną rejestrację działalności gospodarczej.
Oznacza to w praktyce, że przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mogą podjąć działalność gospodarczą składając w gminie jeden zintegrowany wniosek, który będzie jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej ( REGON ), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym,              o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Niezależnie od wypełnienia zintegrowanego wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA oraz złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT- R,  w zakresie podatku od towarów i usług.

Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku. Wyjątkiem jest wykonywanie działalności gospodarczej objętej obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji, bądź zezwolenia


przejdź do strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl

Osoba odpowiedzialnaAnna Czesak
Data utworzenia16 marca 2005
UdostępniłMarcin Foks
Data udostępnienia16 marca 2005

    Data ost. zmiany: 17 lipca 2012
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 4939772 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony