Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydział Spraw Gospodarczych Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku, gdy wnioskodawcą jest władający nieruchomością
Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego
Postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Ewidencja działalności gospodarczej – wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, likwidacja
Wydanie informacji o terenie
Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilamowice
Podział nieruchomości (etap postępowania wstępny)
Podział nieruchomości (etap postępowania końcowy)
Zajęcie pasa drogowego
Wydanie zgody na budowę zjazdu z drogi gminnej
Lokalizacja reklamy w pasie drogowym
Awaryjne zajęcie pasa drogowego
Wniosek o odszkodowanie
Wniosek o wydanie opinii na przejazd pojazdów o masie większej niż przewidziana dla danej drogi po drogach na terenie Gminy Wilamowice
Zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną/prowadzenie hodowli psów ras uznawanych za agresywne
Podanie o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Licznik odwiedzin: 5017314 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony