Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Urząd Stanu Cywilnego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Opis
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.Nr 36, poz. 180 z póżn. zm. )

Miejsce
Urząd Gminy w Wilamowicach
43-330 Wilamowice
ul. Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego
Parter, pokój nr 2
Informacja
Pani Hoder E.
Tel: (033) 8457-410 (-412,-240,-346,-356) wewn. 18
Fax: (033) 8457-411
Wymagane dokumenty
1) wniosek o wydanie zaświadczenia,
2) zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
3) odpis aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa jeżeli pozostawało poprzednio w związku małżeńskim:
   - akt zgonu małżonka,
   - odpis skrucony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
4) odpis aktu urodzenia,
5) w przypadku niepełnoletności postanowienie sądowe o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa;
Termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie wydaje się niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów lub jeśli nie jest to możliwe to w terminie ustalonym wraz z wnioskodawcą.
Opłaty
1) wniosek - 5,00 zł
2) zaświadczenie - 30,00 zł
3) załącznik (każdy) - 0,50 zł
Tryb odwoławczy
Od odmowy wydania zaświadczenia strona składa wniosek do sądu rejonowego właściwego dla siedziby Urzędu Stanu Cywilnego.
Uwagi
Zaświadczenie wydaje USC miejsca zamieszkania (pobyt stały) lub ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w Polsce

Osoba odpowiedzialnaMarcin Foks
Data utworzenia16 kwietnia 2004
UdostępniłMarcin Foks
Data udostępnienia16 kwietnia 2004

    Data ost. zmiany: 17 lipca 2012
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 4859253 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony