Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Podział nieruchomości (etap postępowania końcowy)

Opis
Podstawa prawna: dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 29 września 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz.U., nr 261, poz. 2603), Rozporządzenie Rady Minstrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. nr 268 poz. 2663), ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 86, poz. 960), ustawa Kodeks postępowania administracyjanego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. nr 98, poz. 1071).

Miejsce
Urząd Gminy w Wilamowicach
43-330 Wilamowice
ul. Rynek 1

Wydział Spraw Gospodarczych
2 piętro, pokój nr 20
Informacja
Tel: (033) 8457-410 (-412,-240,-346,-356) wewn. 38
Fax: (033) 8457-411
Wymagane dokumenty
1) Projekt podziału nieruchomości w ilości egzemplarzy minimum = ilość stron postępowania + 2 egzemplarze z klauzulą przyjecia do zasobu PODGiK
2) Aktualny odpis z księgi wieczystej
3) Wypis i wyrys z katastru nieruchomości
4) Protokół z przyjęcia granic
5) Wstępny projekt podziału, z wyjatkiem podziałów o których mowa w art. 95
6) Wykaz zmian gruntowych
7) pełnomocnictwo właściciela (ewentualnie)
Termin załatwienia sprawy
14 dni na wydanie decyzji licząc od dnia dostarczenia wniosku.
Opłaty
Wniosek, załączniki oraz czynności urzędowe są wolne od opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 liera g w/w ustawy.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale Spraw Gospodarczych.

Osoba odpowiedzialnaAleksandra Carbol
Data utworzenia29 marca 2005
UdostępniłMarcin Foks
Data udostępnienia29 marca 2005

    Data ost. zmiany: 17 lipca 2012
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 4939822 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony