Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały unieważnione Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2003-12-29 Symbol:  XV/121/2003
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2003-12-29 Symbol:  XV/120/2003
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2003-12-29 Symbol:  XV/119/2003
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2003-12-15 Symbol:  XIV/115/2003
w sprawie: przeznaczenia środków finansowych w roku 2004 na realizację inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych.
2003-12-15 Symbol:  XIV/113/2003
W sprawie: opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wilamowice.
2003-12-15 Symbol:  XIV/112/2003
W sprawie: określenia na rok 2004 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice
2003-12-03 Symbol:  XIII/108/2003
w sprawie : określenia na rok 2004 stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności tego podatku obowiązujących w Gminie Wilamowice.
2003-12-03 Symbol:  XIII/107/2003
W sprawie: określenia na rok 2004 dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso obowiązujących w Gminie Wilamowice
2003-12-03 Symbol:  XIII/105/2003
W sprawie: określenia na rok 2004 wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice.
2003-12-03 Symbol:  XIII/104/2003
W sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na rok 2004
2003-10-31 Symbol:  XII/97/2003
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia i innych elementów stosunku pracy dla Burmistrza Wilamowic
2003-09-12 Symbol:  X/82/2003
w sprawie: zaliczenia drogi - ul. Biwakowej w Starej Wsi do kategorii dróg gminnych
2003-09-12 Symbol:  X/81/2003
w sprawie: przeznaczenia środków finansowych w roku 2004 i 2005 na realizację inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych
2003-03-12 Symbol:  VI/45/2003 UB
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2003 .
2003-03-12 Symbol:  VI/44/2003
w sprawie : wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/144/00 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 września 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, za godziny ponad wymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, zasady podziału funduszu nagród a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3
Licznik odwiedzin: 4939842 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony