Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Przetargi nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-02-06 Symbol:  8/2018
w sprawie powołania Komisji Konkurskowej opiniującej oferty złożone w otwartym komkursie ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Wilamowice w 2018 r.
2018-01-31 Symbol:  7/2018
w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystyki liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Wilamowice w roku 2018
2018-01-29 Symbol:  5/2018
w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor lub podinspektor ds. inwestycji, remontów i utrzymania cmentarzy komunalnych.
2018-01-22 Symbol:  3/2018
w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 31 stycznia 2018 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności
2018-01-22 Symbol:  2/2018
w sprawie podania do publicznej wiadomości kryterium branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019
2018-01-22 Symbol:  1/2018
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice na rok szkolny 2018/2019
2017-12-22 Symbol:  110/2017
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu związanym z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010r. poczynając od maja: ,,Przebudowa drogi gminnej- ul. Słowackiego w Wilamowicach w km 0+ 000 DO 0+744,61"
2017-12-22 Symbol:  109/2017
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu związanym z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010r. poczynając od maja: ,,Przebudowa drogi gminnej- ul. Taterniczej w Pisarzowicach w km 0+ 000 DO 0+483"
2017-12-19 Symbol:  108/2017
w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 28 grudnia 2017 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności
2017-12-13 Symbol:  106/2017
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Wilamowice darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Dankowicach
2017-12-13 Symbol:  105/2017
w sprawie nabycia udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Pisarzowicach
2017-12-13 Symbol:  104/2017
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Wilamowice darowizny udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Pisarzowicach
2017-12-13 Symbol:  103/2017
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dankowicach
2017-12-08 Symbol:  102/2017
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Pisarzowicach
2017-12-01 Symbol:  99/2017
w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Wilamowicach ,,Instrukcji dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych"

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4200822 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony