Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Przetargi nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-06-05 Symbol:  36/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach za rok 2018.
2019-06-05 Symbol:  35/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach za rok 2018.
2019-05-29 Symbol:  34/2019
w sprawie wprowadzenia informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenia osoby, która prowadzi ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.
2019-05-16 Symbol:  32/2019
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu ,,Upowszechnianie krajoznawstwa, turystyki i wypoczynku" na terenie Gminy Wilamowice w 2019 roku.
2019-05-15 Symbol:  31/2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Wilamowice w 2019r.
2019-05-13 Symbol:  30/2019
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach.
2019-05-06 Symbol:  28/2019
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilamowice, położonej w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej, oznaczonej jako działka 689/2.
2019-04-24 Symbol:  26/2019
w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji po aktualizacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Wilamowice w roku 2019
2019-04-18 Symbol:  25/2019
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: Budowa boiska piłkarskiego oraz przebudowa małej architektury wraz z przepustem na terenie rekreacyjnym w miejscowości Stara Wieś
2019-04-18 Symbol:  24/2019
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej ul. Aleja Młyńska w Dankowicach w km 1+100 do 2+325,76 - etap I
2019-04-16 Symbol:  23/2019
w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych
2019-04-10 Symbol:  22/2019
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu : ,,Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice"
2019-04-09 Symbol:  21/2019
w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 17 kwietnia 2019 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późń. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności
2019-04-05 Symbol:  20/2019
w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Wilamowicach, stanowiącej własność Gminy Wilamowice.
2019-03-26 Symbol:  19/2019
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilamowice, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za rok 2018.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4712618 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony