Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Przetargi nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-05-04 Symbol:  27/2018
w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w Projekcie pn. "Słoneczna Gmina Wilamowice"
2018-04-18 Symbol:  26/2018
w sprawie przyznania jednorazowej pomocy finansowej
2018-04-17 Symbol:  25/2018
w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 27 kwietnia 2018r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.239 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności
2018-04-11 Symbol:  24/2018
w sprawie użyczenia części nieruchomości oznaczonej jako dz 2011/3, połozonej w Pisarzowicach.
2018-04-11 Symbol:  23/2018
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w przedszkolach na terenie Gminy Wilamowice
2018-04-03 Symbol:  22/2018
w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez gminę Wilamowice pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Uni Europejskiej lub innych środków pomocowych.
2018-03-29 Symbol:  21/2018
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilamowice, położonej w Wilamowicach, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
2018-03-23 Symbol:  20/2018
w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.
2018-03-22 Symbol:  19/2018
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilamowice, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za rok 2017.
2018-03-20 Symbol:  18/2018
w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 28 marca 2018r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności
2018-03-15 Symbol:  17/2018
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach"
2018-03-14 Symbol:  16/2018
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu uczestnika w ośrodkach wsparcia w Wilamowicach w 2018r.
2018-03-06 Symbol:  15/2018
w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wilamowicach prowadzonego przez Gminę Wilamowice
2018-02-23 Symbol:  14/2018
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilamowice, położonej w Pisarzowicach, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
2018-02-22 Symbol:  13/2018
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wilamowicach

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4267512 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony