Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Przetargi nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-09-19 Symbol:  59/2018
w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 26 września 2018r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności
2018-08-27 Symbol:  58/2018
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady Miejskiej w Wilamowicach, Rady Powiatu Bielskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Burmistrza Wilamowic w dniu 21 października 2018r.
2018-08-27 Symbol:  57/2018
w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.
2018-08-24 Symbol:  56/2018
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Wilamowice"
2018-08-24 Symbol:  55/2018
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilamowice, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018.
2018-08-23 Symbol:  54/2018
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pisarzowicach przy ul. Bielskiej oraz powołania Komisji Przetargowej.
2018-08-20 Symbol:  53/2018
w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Szymona Klimczak podinspektora ds. inwestycji, remontów i utrzymania cmentarzy komunalnych
2018-08-16 Symbol:  52/2018
w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 24 sierpnia 2018 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności
2018-08-06 Symbol:  51/2018
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony : ,,Remont drogi gminnej ul. Społecznej w Starej Wsi"
2018-08-06 Symbol:  50/2018
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: ,,Remont drogi gminnej ul. Zaolziańskiej w Dankowicach w km 0+000 do 0+674,41"
2018-08-01 Symbol:  49/2018
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: ,,Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice"
2018-07-23 Symbol:  48/2018
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Wilamowice nieruchomości położonych w Hecznarowicach w rejonie ul. Kościelnej i ul. Szkolnej
2018-07-05 Symbol:  46/2018
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, położonej przy ul. Bielskiej w Pisarzowicach
2018-07-05 Symbol:  45/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów - członków Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2018r.
2018-07-05 Symbol:  44/2018
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla mgr Agnieszki Berezowskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się w 2018r. o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4352259 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony