Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Przetargi nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-11-07 Symbol:  72/2018
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu : ,,Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice"
2018-10-31 Symbol:  71/2018
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Wilamowice w roku 2018
2018-10-30 Symbol:  70/2018
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych, przystanków komunikacyjnych oraz cmentarzy na terenie Gminy Wilamowice"
2018-10-26 Symbol:  69/2018
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu związanym z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2013r. poczynając od maja: ,,Remont drogi gminnej ul. Granicznej w Wilamowicach w km 0+000 do 1+121"
2018-10-24 Symbol:  68/2018
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu związanym z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010r. poczynając od maja : ,,Remont drogi gminnej ul. Starowiejskiej w Pisarzowicach w km 0+000 do 0+815"
2018-10-16 Symbol:  67/2018
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Wilamowice nieruchomości położonej w Dankowicach przy ul. Leśnej
2018-10-16 Symbol:  66/2018
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Wilamowice nieruchomości położonej w Pisarzowicach przy ul Starowiejskiej.
2018-10-12 Symbol:  65/2018
w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych.
2018-10-04 Symbol:  64/2018
w sprawie: powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdującego się w magazynie.
2018-10-04 Symbol:  63/2018
w sprawie powołania składu komisji przetragowej na przetarg nieograniczony: Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu: ,,Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice"
2018-10-01 Symbol:  62/2018
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Wilamowice darowizny nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Szkolnej w Pisarzowicach.
2018-09-19 Symbol:  61/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach za rok 2017.
2018-09-19 Symbol:  60/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach za rok 2017.
2018-09-19 Symbol:  59/2018
w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 26 września 2018r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności
2018-08-27 Symbol:  58/2018
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady Miejskiej w Wilamowicach, Rady Powiatu Bielskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Burmistrza Wilamowic w dniu 21 października 2018r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4405720 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony