Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Przetargi nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-03-19 Symbol:  15/2019
w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 27 marca 2019 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późń. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności
2019-03-18 Symbol:  14/2019
w sprawie: powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice
2019-03-07 Symbol:  12/2019
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu uczestnika w ośrodkach wsparcia w Wilamowicach w 2019r.
2019-03-07 Symbol:  11/2019
w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice
2019-02-25 Symbol:  10/2019
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu: "Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice"
2019-02-20 Symbol:  9/2019
w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 27 lutego 2019 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późń. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności
2019-02-11 Symbol:  8/2019
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu ,,Upowszechniania kultury fizycznej i sportu" na terenie Gminy Wilamowice w 2019 roku.
2019-02-08 Symbol:  7/2019
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Pisarzowicach"
2019-02-01 Symbol:  6/2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Wilamowice w 2019 r.
2019-01-28 Symbol:  5/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2019/2020
2019-01-28 Symbol:  4/2019
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice na rok szkolny 2019/2020
2019-01-23 Symbol:  3/2019
w sprawie: przyznania jednorazowej pomocy finansowej
2019-01-11 Symbol:  2/2019
w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Wilamowice w roku 2019.
2019-01-10 Symbol:  1/2019
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: ,,Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach - I etap"
2018-12-12 Symbol:  84/2018
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Wilamowicach

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4558089 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony