Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-08-19 Symbol:  54/2019
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 43/2019 Burmistrza Wilamowic z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla mgr Magdaleny Żmudki nauczyciela kontraktowego ubiegającego się w 2019r. o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2019-08-13 Symbol:  53/2019
w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 21 sierpnia 2019 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności
2019-08-09 Symbol:  52/2019
w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wilamowicach.
2019-08-05 Symbol:  51/2019
w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027.
2019-07-29 Symbol:  50/2019
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: Wykonywanie remontu elementów dróg na terenie Gminy Wilamowice
2019-07-24 Symbol:  49/2019
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wilamowice.
2019-07-16 Symbol:  48/2019
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów - członków Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2019r.
2019-07-16 Symbol:  47/2019
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla mgr Anny Orzechowskiej-Chrząszcz nauczyciela kontraktowego ubiegającego się w 2019r. o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2019-07-16 Symbol:  46/2019
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla mgr Marty Matejko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się w 2019r. o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2019-07-16 Symbol:  45/2019
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla mgr Iwony Kołodziejczyk nauczyciela kontraktowego ubiegającego się w 2019r. o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2019-07-16 Symbol:  44/2019
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla mgr Edyty Szczepańczyk nauczyciela kontraktowego ubiegającego się w 2019r. o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2019-07-16 Symbol:  43/2019
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla mgr Magdaleny Żmudki nauczyciela kontraktowego ubiegającego się w 2019r. o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2019-07-16 Symbol:  42/2019
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla mgr Justyny Figwer nauczyciela kontraktowego ubiegającego się w 2019r. o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2019-07-16 Symbol:  41/2019
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla mgr Dominiki Wojewodzic nauczyciela kontraktowego ubiegającego się w 2019r. o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2019-06-27 Symbol:  40/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wilamowice, położonej przy ul. Szkolnej w Pisarzowicach, oznaczonej jako działka 59/5, w której udział 61/100 przeznaczony został do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustanowienia służebności komunikacji po działce 59/6.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4859068 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony