Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Przetargi nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-01-11 Symbol:  2/2019
w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Wilamowice w roku 2019.
2019-01-10 Symbol:  1/2019
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: ,,Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach - I etap"
2018-12-12 Symbol:  84/2018
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Wilamowicach
2018-12-12 Symbol:  83/2018
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach.
2018-12-07 Symbol:  82/2018
w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu związanym z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2013r. poczynając od maja : ,,Remont drogi gminnej ul. Społecznej w Starej Wsi w km 0+692 do 1+260"
2018-12-05 Symbol:  81/2018
w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.
2018-12-05 Symbol:  80/2018
w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 12 grudnia 2018 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późń. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności
2018-11-28 Symbol:  79/2018
w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu związanym z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2013r. poczynając od maja: "Remont drogi gminnej ul. Zaolziańskiej w Dankowicach w km 0+000 do 0+674,41".
2018-11-27 Symbol:  78/2018
w sprawie: użyczenia radnym Rady Miejskiej w Wilamowicach, sołtysom oraz przewodniczącemu zarządu osiedla tabletów do użytku służbowego.
2018-11-23 Symbol:  77/2018
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
2018-11-14 Symbol:  76/2018
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilamowice na rok 2019.
2018-11-14 Symbol:  75/2018
w sprawie przyjęcia Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.
2018-11-13 Symbol:  74/2018
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach.
2018-11-13 Symbol:  73/2018
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach.
2018-11-07 Symbol:  72/2018
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu : ,,Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice"

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4491965 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony