Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Przetargi nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-12-13 Symbol:  106/2017
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Wilamowice darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Dankowicach
2017-12-13 Symbol:  105/2017
w sprawie nabycia udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Pisarzowicach
2017-12-13 Symbol:  104/2017
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Wilamowice darowizny udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Pisarzowicach
2017-12-13 Symbol:  103/2017
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dankowicach
2017-12-08 Symbol:  102/2017
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Pisarzowicach
2017-12-01 Symbol:  97/2017
w sprawie: Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro w Urzędzie Gminy w Wilamowicach.
2017-12-01 Symbol:  96/2017
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu związanym z usuwaniem skutków powodzi mającej w 2010r. poczyniając od maja:
1. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wilamowicach w km 0+155,96 do 0+688 etap II.
2017-11-29 Symbol:  95/2017
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych, przystanków komunikacyjnych oraz cmentarzy na terenie Gminy Wilamowice"
2017-11-24 Symbol:  94/2017
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilamowice, położonej w Wilamowicach przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę.
2017-11-20 Symbol:  93/2017
w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 29 listopada 2017 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności
2017-11-14 Symbol:  92/2017
w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor lub podinspektor ds. inwestycji, remontów i utrzymania cmentarzy komunalnych
2017-11-14 Symbol:  91/2017
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Wilamowice
2017-11-08 Symbol:  87/2017
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg na przetarg nieograniczony: ,,Przebudowa drogi gminnej- ul. Słowackiego w Wilamowicach w km 0+000 do 0+744,61"
2017-11-07 Symbol:  86/2017
w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przetarg nieograniczony: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Taterniczej w Pisarzowicach w km 0+000 do 0+483"
2017-11-06 Symbol:  85/2017
w sprwie przyjęcia na rzecz Gminy Wilamowice darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Hecznarowicach

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4132053 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony