Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały, referaty, oddziały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wydział Spraw Gospodarczych

Adres
ul. Rynek 1
43-330 Wilamowice
Kontakt
Telefony
33 8129-430 (sekretariat Urzędu Gminy)
33 8129-432 (sekretariat Urzędu Gminy)
Fax
33 8129-431 (sekretariat Urzędu Gminy)
Kazimiera Gabryś

Piętro 2, pokój nr  22
Nr tel.:  33 8129-457
Kierownik SG
Łukasz Pustelnik
Nr tel.: 33 8129-466

Marzena Wieczorek
Nr tel.: 33 8129-467


Piętro 2, pokój nr 9
Prowadzi sprawy:
- utrzymania czystości i porządku w Gminie,
- gospodarki odpadami.

Prowadzi sprawy:
- zamówień  publicznych,
- utrzymania czystości i porządku  w gminie w zakresie gospodarki ściekowej
Anna Czesak
Nr tel.: 33 8129-454Paulina Kulińska - Pawlikowska
Nr tel.: 33 8129-454
Piętro 2, pokój nr  19
Prowadzi sprawy:
- ewidencji działalności gospodarczej,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- rolnictwa,
- łowiectwa.

     
Prowadzi sprawy:
- procedur środowiskowych,
- utrzymania zieleni,
- wydawania zezwoleń na usuwanie  drzew i krzewów,
- gospodarki wodnej,
- bezdomnych  zwierząt.
Aleksandra Carbol
Nr tel.: 33 8129-455
Iwona Dziubek
Nr tel.: 33 8129-455


Piętro 2, pokój nr 20
Prowadzi sprawy:
w zakresie planowania przestrzennego, w tym:
- sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego
  oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu terenu,
- podziałów nieruchomości,
- opłat planistycznych,


Prowadzi sprawy:
- wydawania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
-  ewidencji i ochrony zabytków,
-  uzgadniania lokalizacji obiektów budowlanych  i urządzeń w pasach drogowych,
-  zajęcie pasa drogowego,
Iwona Danek
Nr tel.: 33 8129-458

     
 
Grzegorz Norymberczyk
Nr tel.: 33 8129-458Tomasz Mynarski
Nr tel.: 33 8129-458
Piętro 2, pokój nr  21
Prowadzi sprawy w zakresie :
- gospodarowania mieniem komunalnym:
- regulowania  stanów prawnych  nieruchomości na rzecz gminy,
- rozgraniczania nieruchomości.

Prowadzi sprawy:
- ewidencji dróg i mostów
- remontów i  bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych,
- oświetlenia ulicznego.


Prowadzi sprawy:
- gospodarki komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
- bieżącej eksploatacji budynków i obiektów  komunalnych,
- komunikacji autobusowej i utrzymania wiat przystankowych,

Szymon Klimczak
Nr tel.: 33 8129-445


Barbara Kozieł
Nr tel.: 33 8129-445


Piętro 2, pokój nr  13
Prowadzi sprawy:
-  inwestycji,
-  numeracji nieruchomości i budynków,
-  remontów i bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych.

Prowadzi sprawy:
- pozyskiwania  środków  zewnętrznych na realizację projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych,
- opracowywania i wdrażania dokumentów strategicznych gminy,
- przygotowywania i aktualizowania  danych w Krajowym  Programie Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych
Zadania
Do zadań  Wydziału Spraw Gospodarczych należy:

1. Opracowywanie i wdrażanie strategicznych dokumentów  gminy,
2. Sporządzanie  miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego
3. Pozyskiwanie  środków  zewnętrznych na realizację projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych,
4. Realizacja inwestycji  budynków i obiektów komunalnych, dróg gminnych i wewnętrznych, urządzeń sportowo- rekreacyjnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągów i oświetlenia ulicznego,
5. Utrzymanie czystości i porządku w gminie,
6. Utrzymanie zieleni,
7. Gospodarowanie odpadami,
8. Przygotowywanie i przeprowadzanie  procedur zamówień publicznych,
9. Opracowywanie i realizowanie gminnego programu ochrony środowiska,
10. Regulowanie  stanów prawnych nieruchomości na rzecz gminy,
11. Opiniowanie  i zatwierdzanie podziałów nieruchomości,
12. Prowadzenie ewidencji   i ochrona zabytków,
13. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów,
14. Tworzenie i aktualizowanie gminnego zasobu nieruchomości,
15. Gospodarowanie mieniem komunalnym,
16. Prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącą eksploatacją  budynków komunalnych,
17. Prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem  dróg i mostów,
18. Prowadzenie spraw  związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
19. Ubezpieczanie budynków komunalnych, obiektów i urządzeń sportowych, dróg i cmentarzy,
20. Prowadzenie  spraw ewidencji działalności gospodarczej,
21. Nadawanie nazw ulic,   numeracji nieruchomości i budynków,
22. Opieka nad zwierzętami  bezdomnymi,
23.  Rolnictwo  i hodowla zwierząt,
24.  Łowiectwo  i pszczelarstwo,  
25. Oświetlenie uliczne dróg i placów,    
26. Zapewnienie mieszkańcom komunikacji autobusowej i utrzymanie przystanków autobusowych,              
27. Współpraca ze Spółkami Wodnymi działającymi na terenie Gminy,Opis
Opis wydziału
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 17 czerwca 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 4953584 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony