Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydział Spraw Gospodarczych Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wydanie informacji o terenie

Opis
Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 2003r. nr 80, poz. 717 tekst jednolity), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący dla terenu objętego wnioskiem.

Miejsce
Urząd Gminy w Wilamowicach
43-330 Wilamowice
ul. Rynek 1

Wydział Spraw Gospodarczych
2 piętro, pokój nr 20
Informacja
Tel: 033 8129-455
Fax: 033 8129-431
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie informacji o terenie
2. Wyrys z mapy ewidencji gruntów - orientacja w skali 1:5000
3. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
Opłaty
Opłata (zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz.1635) - 17 zł.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale Spraw Gospodarczych.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaAleksandra Carbol
Data utworzenia17 marca 2005
UdostępniłMarcin Foks
Data udostępnienia17 marca 2005

    Data ost. zmiany: 17 lipca 2012
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 4939844 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony