Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zadania publiczne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2019
   Rok 2018
   Rok 2017
   Rok 2016
   Rok 2015
   Rok 2014
   Rok 2013
   Rok 2012
   Rok 2011
   Rok 2010
   Rok 2009
   Rok 2007
   Wykaz stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów na terenie Gminy Wilamowice
   Informacja publiczna
2007-02-02 Symbol:  ZPUB/01/2007
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilamowice w 2007r.
2007-03-16 Symbol:  ZPUB/02/2007
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilamowice w 2007r.
2009-01-02 Symbol:  ZPUB/01/2009
Otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Gminy Wilamowice w 2009 r.
2010-02-08 Symbol:  ZPUB/01/2010
Otwartry konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilamowice w 2010 r.
2011-03-22 Symbol:  ZPUB/01/2011
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Wilamowice w 2011 roku
2012-01-20 Symbol:  ZPUB/01/2012
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Wilamowice w 2012 roku.
2012-10-05 Symbol:  ZPUB/02/2012
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
2013-02-04 Symbol:  ZPUB/1/2013
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Wilamowice w 2013 roku.
2013-04-26 Symbol:  ZPUB/2/2013
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.
2013-07-19 Symbol:  ZPUB/3/2013
MAŁE GRANTY - POZAKONKURSOWY TRYB UDZIELANIA DOTACJI

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Parafialny Klub Sportowy „ARKA WILAMOWICE”Wilamowice ul. Paderewskiego 9, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 lipca 2013 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Wilamowicach, pok. 4 lub drogą elektroniczną na adres: teresa.haniszewska@ug.wilamowice.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 5025926 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony