Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2005-07-29
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nie zabudowanej
Burmistrz Wilamowic ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej, nie zabudowanej, stanowiącej  własność Gminy Wilamowice:
nieruchomość gruntowa położona w Wilamowicach przy ul. Spacerowej, zapisana w księdze  wieczystej  nr 91646 prowadzonej przez Sąd  Rejonowy w Bielsku - Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych:
działka nr 2639/1 o  powierzchni 1380 m2 -  cena wywoławcza 13.000 zł - wysokość wadium: 1.300 zł
Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice, obejmującym miasto Wilamowice położona jest w terenach oznaczonych symbolem "M 1 - tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami".
Dojazd do działki drogą gruntową. Sieci: elektryczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna znajdują się w odległości ok. 200m. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia  2005r. o godz.1530 w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1 (sala nr 1).
2. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.
3. Wadium należy wpłacić gotówką do dnia  25 sierpnia  2005r. w kasie Urzędu Gminy.
4. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
6. Ustaloną w wyniku przetargu cenę sprzedaży należy wpłacić w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
7. Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
8. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy (pok. nr 21 i 22, tel.81-29-457, 81-29-459).

Burmistrz Wilamowic może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 17 lipca 2012
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 5027775 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony