Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zamówienia publiczne - przetargi Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-09-11 Symbol:  SG.271.3.12.2019
Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Powiatu Bielskiego.
2019-09-10 Symbol:  SG.271.3.13.2019
Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników i parkingów na terenie Gminy Wilamowice.
2019-08-30 Symbol:  SG.271.3.11.2019
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.465.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilamowice w 2019 roku.
2019-07-29 Symbol:  SG.271.3.10.2019
Wykonywanie remontu elementów dróg na terenie Gminy Wilamowice.
2019-06-26 Symbol:  SG.271.3.9.2019
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń do potrzeb przedszkola poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku Ludowego Klubu Sportowego w Pisarzowicach na publiczny punkt przedszkolny w Pisarzowicach.
2019-06-26 Symbol:  SG.271.3.8.2019
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 02.09.2019r do 31.08.2020r.
2019-04-19 Symbol:  SG.271.3.7.2019
Budowa boiska piłkarskiego oraz przebudowa małej architektury wraz z przepustem na terenie rekreacyjnym w miejscowości Stara Wieś.
2019-04-18 Symbol:  SG.271.3.6.2019
Przebudowa drogi gminnej ul. Aleja Młyńska w Dankowicach w km 1+100 do 2+325,76 – etap I.
2019-04-10 Symbol:  SG.271.3.5.2019
Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu: ,,Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice”.
2019-04-09 Symbol:  M-GOK/ZP/1/2019
Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach – kontynuacja prac instalacyjno-modernizacyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach – poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców”.
2019-02-25 Symbol:  SG.271.3.4.2019
Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu: ,,Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice”.
2019-02-14 Symbol:  ZWIK/ZP/2/2019
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilamowice
2019-02-13 Symbol:  Plan 2019r - ZWiK
Plan postępowań ZWiK o udzielenie zamówień na 2019 rok
2019-02-08 Symbol:  SG.271.3.3.2019
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Pisarzowicach.
2019-02-07 Symbol:  Plan 2019r
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 5025286 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony