Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Przetargi nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Komisje Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Komisja Planowania, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody

Skład
1. Kudłacik Stanisława - Przewodnicząca Komisji
2. Stania Kazimierz - Zastępca Przew. Komisji
3. Derbin Maciej - Członek Komisji
4. Grzywa Tadeusz - Członek Komisji
5. Nycz Stanisław - Członek Komisji
6. Sztafiński Michał - Członek Komisji
Zadania
Zgodnie ze Statutem Gminy Wilamowice zakres zadań Komisji Planowania, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody obejmuje:

1) opiniowanie projektu budżetu Gminy,
2) analizowanie realizacji budżetu Gminy,
3) opiniowanie projektów zmian w budżecie Gminy, propozycji podziału środków z nadwyżki budżetowej, podziału środków z ponadplanowych dochodów i innych źródeł,
4) planowanie inwestycji gminnych,
5) opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów planów miejscowych,
6) wydawanie opinii w sprawie przekazania do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym Gminy mienia komunalnego,
7) opiniowanie zasadności przystępowania Gminy do związków, stowarzyszeń, spółek itp.,
8) utrzymywanie kontaktów z organizacjami oraz instytucjami wspierającymi rozwój inicjatyw gospodarczych,
9) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Opis
Komisja PBRGOŚiP została powołana Uchwałą Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Miejskiej w Wilamowicach na kadencję w latach 2014 - 2018.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 27 czerwca 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 4455917 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony