Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Komisje Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Doraźna Komisja Statutowa

Skład
1. Cebrat Kazimierz – Przewodniczący Komisji
2. Kudłacik Stanisława – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Norymberczyk Jerzy – Członek Komisji
4. Nycz Andrzej  – Członek Komisji
Zadania
Przedmiotem działania Komisji Statutowej jest:
1) analiza obowiązującego Statutu Gminy Wilamowice,
2) zebranie wniosków i uwag do Statutu Gminy Wilamowice zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej w Wilamowicach oraz Burmistrza Wilamowic,
3) opracowanie projektu zmian do Statutu Gminy Wilamowice.
Komisja Statutowa zobowiązana jest przedstawić Radzie Miejskiej w Wilamowicach opracowany projekt zmian do Statutu Gminy Wilamowice do dnia 31 marca 2019 r.
Komisja Statutowa powołana zostaje na czas oznaczony i ulegnie rozwiązaniu z chwilą opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie zmian do Statutu Gminy Wilamowice.
Opis
Komisja Statutowa została powołana Uchwałą Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wilamowicach.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 9 stycznia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 5017256 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony