Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Sposoby załatwienia spraw Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Uznanie żołnierza lub poborowego służby zastępczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Uznanie żołnierza lub poborowego odbywającego służbę zastępczą za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi
Zawarcie małżeństwa przed Kierownikem USC
Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Rejestracja zgonu
Rejestracja urodzin
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka
Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Odznaczenie z okazji jubileuszu 50-lecia związku małżeńskiego
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku, gdy wnioskodawcą jest władający nieruchomością
Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego
Postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie


Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4

Licznik odwiedzin: 5025091 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony