Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Przetargi nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-03-12 Symbol:  XLVI/378/18
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018
2018-03-12 Symbol:  XLVI/377/18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2018-03-12 Symbol:  XLVI/376/18
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie udziału 61/100 w nieruchomości zabudowanej położonej w Pisarzowicach.
2018-03-12 Symbol:  XLVI/375/18
w sprawie zmiany Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 31 maja 2005 r. pomiędzy Gminą Kozy a Gminą Wilamowice w sprawie wykonywania przez Gminę Wilamowice zadania publicznego polegającego na zbiorowym odprowadzeniu ścieków na obszarze Gminy Kozy.
2018-02-28 Symbol:  XLV/374/18
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018
2018-02-28 Symbol:  XLV/373/18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2018-02-28 Symbol:  XLV/372/18
W sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/329/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 listopada 2017 roku dotyczącej wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
2018-02-28 Symbol:  XLV/371/18
W sprawie wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej
2018-02-28 Symbol:  XLV/370/18
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach
2018-02-28 Symbol:  XLV/369/18
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/210/16 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół
i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice.
2018-02-28 Symbol:  XLV/368/18
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2018-02-28 Symbol:  XLV/367/18
w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wilamowice
2018-02-28 Symbol:  XLV/366/18
W sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2018-01-31 Symbol:  XLIV/365/18
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018
2018-01-31 Symbol:  XLIV/364/18
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice

rss Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4223665 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony