Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Przetargi nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-04-27 Symbol:  XLVIII/393/18
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018
2018-04-27 Symbol:  XLVIII/392/18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2018-04-27 Symbol:  XLVIII/391/18
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/336/2017 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2018-04-27 Symbol:  XLVIII/390/18
w sprawie podziału Gminy Wilamowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018-04-27 Symbol:  XLVIII/389/18
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/367/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na terenie Gminy Wilamowice.
2018-04-27 Symbol:  XLVIII/388/18
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice.
2018-04-27 Symbol:  XLVIII/387/18
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilamowice.
2018-03-28 Symbol:  XLVII/386/18
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018
2018-03-28 Symbol:  XLVII/385/18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2018-03-28 Symbol:  XLVII/384/18
w sprawie podziału Gminy Wilamowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018-03-28 Symbol:  XLVII/383/18
w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice
2018-03-28 Symbol:  XLVII/382/18
w sprawie przyjęcia program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilamowice
2018-03-28 Symbol:  XLVII/381/18
w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pt.: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap II rok 2018” w wysokości 200.000,00 zł.
2018-03-28 Symbol:  XLVII/380/18
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pisarzowicach przy ulicy Bielskiej, stanowiącej własność Gminy Wilamowice.
2018-03-28 Symbol:  XLVII/379/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice

rss Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4268754 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony