Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Przetargi nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-11-29 Symbol:  XLI/347/17
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017
2017-11-29 Symbol:  XLI/346/17
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2017-11-29 Symbol:  XLI/345/17
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice
2017-11-29 Symbol:  XLI/344/17
w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art.42 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela
2017-11-29 Symbol:  XLI/342/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Abp. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wilamowicach
2017-11-29 Symbol:  XLI/341/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pisarzowicach
2017-11-29 Symbol:  XLI/340/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Hecznarowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hecznarowicach
2017-11-29 Symbol:  XLI/339/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Dankowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dankowicach
2017-11-29 Symbol:  XLI/338/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/102/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2015 w sprawie nadania Statutu Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR” w Wilamowicach
2017-11-29 Symbol:  XLI/337/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/101/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2015 w sprawie utworzenia Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR” w Wilamowicach
2017-11-29 Symbol:  XLI/336/17
w sprawie ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
2017-11-29 Symbol:  XLI/335/17
w sprawie określenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice
2017-11-29 Symbol:  XLI/334/17
w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice
2017-11-29 Symbol:  XLI/333/17
w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej
2017-11-29 Symbol:  XLI/332/17
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wilamowice na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku na obszarze działania „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej.

rss Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4135336 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony